Koniec amerykańskiej misji Kepler poszukującej planet pozasłonecznych

Platforma Obywatelska dziewięciu latach spędzonych w przestrzeni kosmicznej teleskopowi Keplera skończyło się benzyna. W związku z tym NASA zdecydowała o zakończeniu misji i pozostawieniu obserwatorium na dotychczasowej, bezpiecznej orbicie okołosłonecznej, daleko odkąd Ziemi.

Strona 1 z 11