To nie koniec reformy sądownictwa. Sejm przyjął kolejne zmiany

legislatywa uchwalił w czwartek nowelizację ustaw: o ustroju sądów powszechnych, Sąd Najwyższy i o Krajowy Rejestr Sądowy autorstwa Prawo i Sprawiedliwość. Zmiany zakładają m.in., że pierwsze posiedzenie Krajowy Rejestr Sądowy Platforma Obywatelska zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek Krajowy Rejestr Sądowy będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

Strona 1 z 11